zpět tisk

Automobilový průmysl

Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS poskytuje právní služby různým subjektům činným v tomto odvětví: výrobcům a dovozcům automobilů a jiných dopravních prostředků (autobusů, vlakových vozů, apod.), výrobcům náhradních dílů a součástek a podobně.

Poskytované poradenství zahrnuje právní služby související s nejrůznějšími aspekty podnikatelské činnosti jako např. :

  • vstup na trh (projekty greenfield/brownfield) a odchod z trhu
  • fúze a akvizice, společné podniky a vyčlenění podniku (spin-off)
  • investiční pobídky, financování
  • různé typy obchodních dohod (distribuční, licenční apod.)
  • záležitosti týkající se pracovního práva, včetně takových specifik jako je hromadné propouštění, plány majetkové účasti zaměstnanců apod.
  • záležitosti týkající se duševního vlastnictví (registrace a ochrana práv duševního vlastnictví)
  • záležitosti týkající se ochrany hospodářské soutěže (povolení spojování, distribuce, cenová politika)
  • podnikové restrukturalizace
  • spory, včetně sporů ve věci daňových záležitostí
PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk