zpět tisk

Bankovnictví, pojišťovnictví a finance

Exportní financování

Regulatorní aspekty činnosti bank, obchodníků s cennými papíry, investičních společností, investičních a penzijních fondů, pojišťoven a zajišťoven
Smluvní a další související dokumenty:

  • Úvěrové nástroje, syndikované půjčky
  • Dluhopisové programy, refinancování
  • Zajišťovací instrumeny a bankovní záruky
  • Akreditivy a směnečné programy (eskont směnek a forfaiting)
  • Emise akcií, přijetí k obchodování na veřejných trzích
  • Emise dluhopisů (registrované emise a privátní umístění)
  • Převody, vklady, zástavy, správa a obhospodařování cenných papírů, obstaravatelské smlouvy
  • Převody pohledávek a jejich správa, financování a inkaso (factoring)
  • Pojistné smlouvy a podmínky

Soudní spory a konkurzní řízení v této oblasti

 

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk