zpět tisk

Členství

Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS je členem následujících obchodních komor a asociací:

V České republice
Americká obchodní komora v České republice (www.amcham.cz)
Francouzsko-česká obchodní komora (www.ccft-fcok.cz)
Severská obchodní komora (www.nordicchamber.cz)
Komora pro hospodářské styky se SNS (www.komorasns.cz)
Asociace pro veřejné zakázky (www.asociacevz.cz)
Česko-polská obchodní komora (www.opolsku.cz)
Klub polského kapitálu v ČR (www.polskykapital.cz)
Slovensko-česká obchodní komora (www.scok.cz)
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (http://tschechien.ahk.de)

Na Slovensku
Francúzsko-slovenská obchodná komora (www.fsok.sk)
Britská obchodná komora (www.britcham.sk)
Švédska obchodná komora na Slovensku (www.sweden.sk)
Nizozemská obchodná komora (www.netherlandschamber.sk)
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (www.dsihk.sk)

Na Ukrajině
European Business Association (www.eba.com.ua)
Ukrajinsko-slovinská podnikatelská asociace (www.subactivity.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=45&lang=en)
Francouzsko-ukrajinská obchodní komora (www.ccifu.com.ua)

V Bulharsku
Francouzsko-bulharská obchodní komora (www.ccfb.bg)
Britsko-bulharská obchodní komora (www.bbcc.bg)
Německo-bulharská obchodní komora (http://bulgarien.ahk.de/bg/home/)

 V Rusku
Asociace evropských podniků - The Association of European Businesses (www.aebrus.com)
Francouzsko-ruská obchodní komora (www.ccifr.ru/fr/

V Rumunsku
Francouzsko-rumunská obchodní komora (www.ccifer.ro)
Německo-francouzská obchodní a průmyslová komora (www.ahkrumaenien.ro)

V Polsku
Polsko-ukrajinská hospodářská komora

 

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk