Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for /var/www/vhosts/peterkapartners.com/httpdocs/sqlcache/58c327f9099cb8009c6b9557f9b61731 in /var/www/vhosts/peterkapartners.com/httpdocs/dwe/kernel/api/SqlDatabase.php on line 252
Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS

zpět tisk

Compliance v regionu střední a východní Evropy

Problematika Compliance v zemích střední a východní Evropy nabývá stále většího významu. Dotýká se nadnárodních koncernů i středně velkých společností a zahrnuje široké spektrum problémů z oblasti trestního práva, ale také práva pracovního, soutěžního, daňového, ochrany osobních údajů atd.

Compliance není nic nového, je to pouze nový výraz pro již existující požadavky na dodržování právních a vnitřních předpisů. Většina z nich je výsledkem etického obchodního chování, jako „žádná korupce“, „žádné protisoutěžní dohody“, „žádná diskriminace“. Většina těchto pojmů byla do právního řádu přidána dříve, než se začala spojovat s termínem compliance. Nová je však přísnost výkladu zákona a s tím související sankce, které lze za případná porušení uložit.

Česká republika byla posledním státem Evropské unie, který zavedl trestní odpovědnost právnických osob. V ostatních státech Evropské unie je tedy trestněprávní odpovědnost právnických osob již zakotvena delší dobu. V Rusku je již připraven návrh zákona, který by trestní odpovědnost právnických osob měl zavést. Kromě lokálních zákonů se v řadě případů mohou aplikovat také britský Anti-bribery Act nebo americký Foreign Corrupt Practices Act.

PETERKA &PARTNERS nabízí svým klientům komplexní právní servis v celém regionu, zejména
v následujících oblastech:

  • Analýza právní úpravy a s tím souvisejících rizik za nedodržení práva v jednotlivých zemích střední a východní Evropy
  • Kontrola a/nebo vypracování vnitřních norem právnické osoby s cílem omezit riziko přičitatelnosti trestného činu spáchaného zaměstnancem a osobami v obdobném postavení k právnické osobě
  • Vypracování a zavedení odpovídajících compliance programů
  • Vypracování/změny metodiky pro zamezení, předcházení a odhalování trestné činnosti
  • Školení a zkoušení odpovědných osob (compliance trainings)
  • Vyhodnocení účinnosti vnitřních kontrol a vedení dokumentace o kontrolách
  • Revizi existujících smluv u outsourcovaných služeb z pohledu compliance
  • Revizi pracovních smluv z pohledu compliance
     
PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk