zpět tisk

Etika a Compliance

Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS, jako moderní korporace, uznává, že v dnešní společnosti hraje významnou roli a že má i odpovídající povinnosti. Řídíme se národními předpisy, včetně etických pravidel národních advokátních komor a předpisů týkajících se zdraví, bezpečnosti, práce a životního prostředí.

Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS má navíc vlastní Etický kodex, který vymezuje klíčové hodnoty a cíle a obsahuje návod, jak zajistit, aby přirozenou součástí její každodenní činnosti byla pozitivní kultura a vysoké etické standardy.
 

 

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk