zpět tisk

Hospodářská soutěž a právo EU

Právo EU

 • Posouzení aplikace právních norem práva EU při veškerých transakcích
 • Duševní vlastnictví:  evropské ochranné známky a patenty
 • Volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu: pobyt cizinců; vysílání zaměstnanců, poskytování finančních služeb
 • Právo obchodních společností: společný daňový režim mateřských a dceřiných společností; fúze, nabývání obchodních podílů, rozdělení
 • Veřejné zakázky

Hospodářská soutěž

 • Spojování soutěžitelů: kontrola spojování soutěžitelů (koncentrací) národními orgány pro ochranu hospodářské soutěže
 • Dohody omezující soutěž; blokové výjimky
 • Selektivní a exklusivní distribuce
 • Franchising a dohody o poskytování technologií
 • Dohody o výzkumu a vývoji
 • Veřejná podpora
 • Cenová regulace
 • Ochrana proti nekalé soutěži
PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk