zpět tisk

Insolvence a restrukturalizace

Zastupování podnikatelů v rámci insolvenčního řízení:

Komplexní zastupování věřitelů

 • příprava insolvenčního návrhu a přihlášky pohledávky,
 • zastupování na schůzích věřitelů a ve věřitelském výboru,
 • zastupování v incidenčních sporech

Komplexní zastupování dlužníků

 • obrana proti neoprávněným insolvenčním návrhům,
 • příprava dlužnického insolvenčního návrhu,
 • zajištění součinnosti s insolvenčním správcem,
 • účast na jednáních věřitelského výboru,
 • zastupování v rámci soudních jednání

Komplexní zastupování dlužníka v řízení o návrhu na reorganizaci, resp. při přijímání reorganizačního plánu:

 • příprava návrhu na reorganizaci,
 • příprava reorganizačního plánu včetně tzv. business plánu,
 • zastupování úpadce vůči soudu při všech úkonech v rámci řízení o návrhu na reorganizaci a při všech úkonech v rámci přijímání reorganizačního plánu,
 • jednání s věřiteli, asistence při právních aspektech spojených s plněním reorganizačního plánu

Komplexní právní služby pro insolvenční správce

 • posuzování přihlášek pohledávek,
 • zastupování správce v incidenčních řízeních,
 • posuzování právních aspektů spojených s insolvenčními řízeními,
 • analýzy týkající se Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o insolvenčním řízení

Komplexní právní poradenství ohledně aspektů insolvenčního práva

 • analýza návrhů smluv z pohledu potenciálního úpadku smluvního partnera,
 • návrhy opatření snižující rizika insolvence smluvních partnerů

Restrukturalizace společností

 • příprava korporátních dokumentů
 • příprava smluvní dokumentace k řešení vztahů s věřiteli
 • právní zajištění skončení aktivit a likvidace společnosti
PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk