zpět tisk

Integrované právní služby v regionu střední a východní Evropy

Díky své přímé přítomnosti v 9 zemích regionu střední a východní Evropy a zkušenostem s koordinací právních služeb v ostatních zemích regionu je advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS schopna komplexně pokrýt požadavky klientů, kteří požadují regionální právní servis “na klíč“.

Tuto ojedinělou službu poskytujeme jak nadnárodním společnostem( např. Veolia Environnement, Atlas Copco, Iveco, Campari, VKR Holding, Deceuninck, Konica Minolta, Saint-Gobain, Samlerhuset atd.), tak středním a malým firmám, které jsou aktivní na zahraničních trzích, potřebují kvalitní právní zastoupení v jedné nebo několika zemích regionu a chtějí se vyhnout nevýhodám, která často doprovázejí spolupráci s několika různými lokálními advokátními kancelářemi, jako jsou odlišné sazby, různá kvalita právních služeb a zdlouhavá komunikace.

PETERKA & PARTNERS nabízí:

 • zajištění právních služeb prostřednictvím vlastního týmu a koordinaci služeb poskytovaných lokálními advokátními kancelářemi. S výhradou jiných instrukcí od klienta jsou všechny právní služby v regionu poskytovány klientovi jednotně prostřednictvím advokátní kanceláře PETERKA & PARTNERS
 • přehledné výstupy v podobě tabulek a schémat
 • člena týmu dostupného v urgentních případech na mobilním telefonu i mimo běžnou pracovní dobu
 • on-line přístup do vlastního počítačového systému vymáhání pohledávek, jehož prostřednictvím klientům zpřístupňujeme informace o stavu jejich pohledávek, podniknutých krocích a dosažených výsledcích
 • maximální kvalitu služeb, optimální právní a daňové řešení, které koresponduje s obchodní vizí a záměrem klientů

Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS se řídí jednotnými vnitřními procesy a systémem hodnot, a interně sdílí know-how jednotlivých poboček. Díky tomu je klientům ve všech pobočkách zajištěna stejná úroveň poskytnutých služeb s důrazem na časovou a finanční efektivitu.

Hlavní výhody tohoto jedinečného, na klienty orientovaného, přístupu:

 • zajištění právních služeb pro celý region střední a východní Evropy z jednoho místa
 • určení jednoho společníka odpovědného za řízení a koordinaci všech právních služeb pro klienta v rámci regionu
 • schopnost sestavit tým specificky pro jednotlivé transakce a v případě potřeby ho doplnit dalšími specialisty
 • znalost struktury, korporátní kultury, vzorových dokumentů a podnikatelského modelu klienta a využívání těchto znalostí v různých zemích regionu střední a východní Evropy
 • možnost uzavřít jednu smlouvou o poskytování právních služeb pokrývající služby v celém regionu
 • použití jednotných sazeb a systému fakturace
 • výhodnější sazby zohledňující regionální synergie
 • regionální přístup a vize jsou kombinované s důkladnou znalostí jednotlivých jurisdikcí
 • schopnost dlouhodobého poskytování právních služeb v celém regionu

Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS zajišťuje právní služby také v dalších zemích střední a jihovýchodní Evropy (Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina atd.) a dalších přilehlých zemích (Turecko, Kazachstán, země na Kavkaze atd.)

Seznam referencí k právním službám na regionální úrovni je k dispozici na vyžádání.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk