zpět tisk

Ochrana osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů provozovateli těchto stránek souhlasím s jejich zpracováním a zařazením do databáze za účelem shromažďování informací zejména kontaktů, životopisů, dotazů apod., nutných pro činnost advokátní kanceláře v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Prohlašuji, že jsem seznámen/a se všemi právy vyplývajícími z výše zmíněného zákona, především s právem souhlas kdykoli písemně odvolat a s právem nahlížet do svých osobních údajů a žádat jejich opravu.

Osobní údaje jsou ukládány pouze pokud jsou dobrovolně poskytnuty např. vyplněním formuláře nebo zasláním e-mailu a jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím.

 

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk