zpět tisk

Průmyslové projekty

Kromě subjektů činných v automobilového průmyslu, potravinářství, chemickém a farmaceutickém průmyslu poskytuje advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS právní služby i subjektům činným v ostatních průmyslových oblastech, jako například: průmysl stavebních materiálů, elektronika, elektrotechnika, dopravní technika, strojírenství, kovovýroba, výroba plastů

Poskytované právní služby pokrývají veškeré podnikatelské aktivity v České republice nebo v regionu střední a východní Evropy, včetně následujících :

  • vstup na trh (projekty greenfield/brownfield) a odchod z trhu
  • fúze a akvizice, společné podniky a vyčlenění podniku (spin-off)
  • investiční pobídky, financování
  • přeshraniční expanze, financování a vývoz
  • obchodní dohody (všeobecné obecné podmínky, smlouvy na dodávky investičních celků apod.)
  • záležitosti týkající se pracovního práva (včetně specifických oblastí jako je hromadné propouštění, kolektivní smlouvy, plány majetkové účasti zaměstnanců apod.)
  • záležitosti týkající se duševního vlastnictví (registrace a ochrana práv duševního vlastnictví, licence)
  • záležitosti týkající se ochrany hospodářské soutěže
  • podnikové restrukturalizace
  • spory, včetně sporů ohledně daňových záležitostí
PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk