zpět tisk

Restrukturalizace společností v regionu střední a východní Evropy

Společnosti stále častěji řeší optimalizaci svojí struktury a minimalizaci nákladů bez ohledu na to, jestli se aktuálně potýkají se zásadními ekonomickými potížemi.

PETERKA & PARTNERS nabízí svým klientům, kteří tuto problematiku řeší na regionální úrovni, ojedinělý one-stop servis zahrnující komplex právních služeb souvisejících nejčastěji s:

  • restrukturalizací společností a celých skupin společností v rámci regionu střední a východní Evropy
  • akvizicí lokálních společností v jedné nebo více zemích regionu

včetně následujících služeb:

  • vypracování, vyjednávání a implementace standardních dohod s klienty, zákazníky, manažery a podobně v rámci regionu
  • unifikace zaměstnanecké a interní dokumentace
  • sloučení společností nebo vybraných činností (např. koncentrace nákupů do jedné ze společností skupiny v každé zemi regionu)
  • revize všeobecných obchodních podmínek a reklamačních řádů a podobných právních dokumentů a jejich implementace v rámci regionu
  • vymáhání pohledávek v regionu

Tuto službu poskytujeme ve všech zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy, stejně jako v dalších přilehlých zemích, a to prostřednictvím vlastních poboček nebo ve spolupráci s osvědčenými lokálními partnery.

Seznam referencí je k dispozici na vyžádání.
 

 

Kontakt


Ondřej Peterka, managing partner
peterka@peterkapartners.cz


 

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk