zpět tisk

Soudní a rozhodčí řízení

Zastupování před soudy, rozhodčími orgány, národními regulátory, Evropskou komisí, arbitrážními komisemi soukromoprávních svazů atd., zejména v oblastech:

 • obchodně dodavatelských vztahů, především přeshraničních
 • korporátních vztahů (spory v souvislosti s usneseními valných hromad, fúzemi, squeeze-outy, obecně s ochranou minoritních akcionářů a ochranou před zneužíváním akcionářských práv, odpovědnosti členů statutárních orgánů)
 • bankovnictví, pojišťovnictví, cenných papírů a investičních fondů
 • realitního developmentu a výstavby,
 • regulovaných odvětví (energetika, vodárenství)
 • insolvence a restrukturalizace
 • ochrany investic
 • duševního a průmyslového vlastnictví; médií a internetu
 • nekalé soutěže
 • ochrany osobnosti a dobrého jména právnických osob
 • profesionálního sportu
 • pracovněprávních vztahů
 • restitucí a privatizací
 • daní a poplatků
 • správního a ústavního soudnictví
PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk