zpět tisk

Úvodní slovo Ondřeje Peterky, zakladatele a vedoucího partnera

V roce 2000, kdy jsem se svými budoucími společníky firmu zakládal, vypadala myšlenka na vybudování východoevropské firmy jako bláhová představa.

Nyní, po patnácti letech je PETERKA & PARTNERS silná firma se stabilní infrastrukturou, která zastupuje klienty napříč regionem střední a východní Evropy i za jeho hranicemi.

Tento úspěch nebyl samozřejmý. Na začátku jsme museli překonat řadu úskalí včetně nedůvěry okolí k takovému projektu, udělat zásadní rozhodnutí v oblasti finanční i personální, projít obtížným procesem vnitřní integrace, která je pro efektivní fungování regionální firmy nezbytná.

Jsme hrdí, že jsme si na této cestě s nikým a s ničím nezadali a že jsme si zachovali absolutní právní a ekonomickou nezávislost, kterou považujeme za hlavní předpoklad nezávislého výkonu advokacie obecně a v našem regionu zvlášť.

Východoevropský region pro nás není dobytým územím, ale domovem, odkud pocházíme a s nímž spojujeme své životy. Svůj příběh vnímáme jako součást širší historie emancipace regionu po roce 1989.

Veškeré naše aktivity jsou provázeny hlubokým respektem k historii a kultuře zemí, ve kterých působíme, i individuálním specifikům členů našeho týmu. Vážíme si nadpolovičního zastoupení žen v našem kolektivu včetně manažerských pozic a považujeme ho za jednu z hlavních záruk naši stability a udržitelnosti rozvoje firmy. Velký význam přikládáme kontinuálnímu vnitrofiremnímu dialogu. Podporujeme zdravou profesionální soutěživost, ale za hlavní hodnotu považujeme solidaritu a loajalitu.

Náš dosavadní úspěch nás zavazuje. Jsme stále na začátku dlouhé cesty a s pokorou přistupujeme ke všem výzvám advokacie, této krásné a obtížné profese. Neustále pracujeme na tom, abychom kvalitou svých služeb oplatili důvěru, se kterou se na nás každý den obracejí stovky klientů.

Jsme si vědomi naši odpovědnosti a budeme determinovaně pokračovat v nastoupeném kurzu.

Ondřej Peterka
Zakladatel a Managing partner
 

 


Ondrej Peterka

Ondřej Peterka
Zakladatel a Managing Partner

Kancelář: Praha
E-mail: peterka@peterkapartners.cz
Tel.: +420 246 085 300 

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk