zpět tisk

Vymáhání pohledávek v regionu střední a východní Evropy

PETERKA & PARTNERS poskytuje svým klientům službu vymáhání pohledávek v regionu střední a východní Evropy.
Ať již se jedná o pohledávky z obchodního styku (B2B) nebo spotřebitelské pohledávky (B2C), pohledávky vůči dlužníkům v exekuci nebo v insolvenčním řízení, jsme schopni navrhnout nejefektivnější ochranu věřitelových práv a provést jednotlivé úkony za účelem maximalizace vymožené částky.

Specializujeme se na vymáhání pohledávek v rámci soudních, rozhodčích a insolvenčních řízení, včetně výkonu práv vyplývajících ze zajišťovacích nástrojů. Proces vymáhání standardně zahajujeme zasláním předsoudní upomínky.
V předcházející fázi (klasické inkaso pohledávek, telefonické upomínky, terénní vymáhání apod.) spolupracujeme s inkasní agenturou vybranou věřitelem, případně jsme za tímto účelem schopni doporučit klientovi renomované inkasní agentury působící v dané zemi.

Při samotné exekuci na základě příslušného titulu spolupracujeme s prověřenými exekutory.

S ohledem na síť vlastních poboček v Praze, Bratislavě, Kyjevě, Sofii, Moskvě, Bukurešti, Varšavě, Minsku a Budapešti poskytujeme rovněž přeshraniční vymáhání pohledávek v regionu střední a východní Evropy, to vše při zachování možnosti, aby klient své záležitosti řešil komplexně s jednou kontaktní osobou pro celý region.

Vedle zajištění vymáhání jednotlivých pohledávek máme dostatečné lidské i technické zdroje pro administraci a vymáhání velkých portfolií pohledávek.

Naši klienti mají on-line přístup k informacím o stavu vymáhání pohledávek tak, aby měli přehled o dosažených výsledcích.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk