Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Vládní opatření pro OSVČ v souvislosti s koronavirem

 1. Daň z příjmů fyzických osob

  a) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 2019 a úhrada daně – lhůta není posunuta, plošné prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení za pozdní zaplacení daně za podmínky, že daňové přiznání bude podáno, resp. daň bude zaplacena do 1.7.2020; 

  b) Zrušení červnové zálohy na daň; pouze je nutno počítat s vyšším doplatkem v roce 2021;

  c) Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v (dodatečném) daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 – dosud nejsou upřesněny podmínky a implikace (prekluze), podléhá schválení parlamentem.

 2. Kompenzace 25 000 Kč – podpora OSVČ za období od 12.3. do 30.4.2020. Nepodléhá zdanění ani zpojistnění. Žádost lze podat mailem.

 3. Ošetřovné” – podpora je poskytována OSVČ ve výši 424 Kč/den, za splnění podmínek.

 4. EET – pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadají do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

 5. ANTIVIRUS Program – pro podporu OSVČ zaměstnávající fyzické osoby, kterým nemohou přidělovat práci z důvodů souvisejících s koronavirem. Dle podmínek stát přispívá 60%, resp. 800 vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 29 000 Kč, resp. 39 Kč měsíčně.

 6. Sociální pojištění

  a) Zálohy – OSVČ (vykonávající hlavní I vedlejší činnost) nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020, a to v jakékoli výši;

  b) Prominutí minimálního pojistného (hlavní činnost 2 544 Kč, vedlejší činnost 1 018 Kč) za období březen až srpen 2020 bude zohledněno v přehledu za 2020;

  c) Přehled o příjmech a výdajích za 2019 – lze podat a doplatek uhradit bez sankcí do 3.8.2020.

 7. Zdravotní pojištění

  a) Zálohy – OSVČ nejsou povinny platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění za období od března do srpna 2020, a to v jakékoli výši;

  b) Prominutí minimálního pojistného (2 352 Kč) za období březen až srpen 2020 bude zohledněno v přehledu za 2020;

  c) Přehled o příjmech a výdajích za 2019 – lze podat a doplatek uhradit bez sankcí do 3.8.2020.

 

Dokument zohledňuje stav k 17. dubnu 2020.
Dokument má pouze informativní povahu a nelze jej považovat za právní radu v konkrétním případě. 

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.