Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Postulaty związane z rozliczeniami podatkowymi w okresie pandemii Covid-19

W dniu 8 kwietnia 2020 r. Filip Smakowski, doradca podatkowy w PETERKA & PARTNERS Poland wziął udział w wideokonferencji w sprawie postulatów zgłoszonych przez International Group Chambers of Commerce („IGCC”) do Tarczy Antykryzysowej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów („MF”). Podczas spotkania omawiane były m.in. postulaty związane z rozliczeniami podatkowymi w okresie pandemii Covid-19 oraz możliwości ich realizacji w obecnej sytuacji budżetowej. Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie z tego spotkania.

1. Postulaty, nad którymi MF aktualnie pracuje:

 • [PIT] rozporządzenie o zawieszeniu naliczania odsetek od zaległości wynikających ze złożenia deklaracji PIT w okresie od 30 kwietnia do 31 maja 2020 r.;
 • [WHT] nowe rozporządzenie odraczające obowiązywanie przepisów dot. WHT do płatności powyżej 2 mln PLN (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT i art. 41 ust. 12 ustawy o PIT) (obecne odroczone do dnia 30.06.2020 r.);
 • [WHT] ułatwienia dotyczące certyfikatów rezydencji zagranicznych podatników (w zakresie ich ważności lub możliwości przedkładania kopii);
 • [WHT] planowana jest nowelizacja przepisów które zostały wprowadzone od 1.01.2019 r. –
  MF nie podało jednak, kiedy można spodziewać się szczegółów nowelizacji;
 • [Podatek cukrowy] odroczenie wejścia w życie do końca roku;
 • [VAT] zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru do uwzględnienia korekty faktury;
 • [VAT] dalsze odroczenie (na ten moment do 1.07.2020 r.) wejścia w życie przepisów o kasach fiskalnych online.

2. Postulaty, w stosunku do których MF wskazało na otwartość do dalszej analizy:

 • [ORD] przygotowanie objaśnień podatkowych do konkretnych problematycznych kwestii związanych z Tarczą Antykryzysową oraz innymi obowiązującymi już przepisami podatkowymi – tu w szczególności w ramach postulatów akcentowana była kwestia objaśnień w zakresie należytej staranności na potrzeby WHT czy definicji rzeczywistej działalności gospodarczej
  czy też należytej staranności kupieckiej;
 • [CIT] zmiany/ zniesienie limitów zaliczania w koszty podatkowe kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy o CIT) i wydatków na usługi niematerialne (art. 15e ustawy o CIT);
 • [CIT] możliwość zmiany metod amortyzacji w trakcie roku, a także zmiany wysokości stawek indywidualnych w trakcie roku;
 • [CIT] możliwość utworzenia podatkowej grupy kapitałowej w trakcie roku lub rozliczenia podatku w ramach grupy kapitałowej („podatkowa grupa kapitałowa ad hoc”);
 • [CIT] czasowe zawieszenie ograniczeń wynikających z konieczności podziału przychodów
  i kosztów do tzw. przychodów / kosztów operacyjnych i finansowych w okresie Covid-19;
 • [CIT] liberalizacja terminu ulgi na złe długi dla wierzyciela (wcześniejsza korekta podstawy opodatkowania o nieotrzymane płatności);
 • [VAT] odroczenie obowiązku gromadzenia dokumentacji w przypadku WDT;
 • [VAT] w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z Covid-19, MF wyraziło akceptację, iż takie usługi mogłyby być uznane za świadczone w związku z działalnością gospodarczą (nie padła jednak deklaracja czy zostanie to formalnie potwierdzone np. w drodze objaśnień czy interpretacji ogólnej);
 • [VAT] dalsze odroczenie wejścia w życie przepisów o matrycy stawek VAT i JPK_VAT (kwestia
  ta jest jednak mocno dyskusyjna).

3. Postulaty, w obszarze których akceptacja MF jest mało prawdopodobna / brak jasnej deklaracji ze strony MF:

 • [VAT/CIT] przedstawiciele MF wskazali, iż obecnie nie jest możliwe automatyczne odroczenie płatności VAT czy zaliczek na CIT (przedsiębiorca może jedynie wnioskować o takie odroczenie indywidualnie) oraz składania deklaracji VAT;
 • [VAT / CIT] przedstawiciele MF wskazali, że obecnie nie jest możliwe automatyczne odraczanie płatności podatku VAT lub zaliczek na podatek CIT (przedsiębiorca może ubiegać się o takie odroczenie tylko indywidualnie) i nie jest możliwe odroczenie złożenia deklaracji VAT;
 • [VAT] nie będzie ustawowo uregulowanego szybszego zwrotu VAT (postulowane 15 dni zamiast 60) lub szybszej, bądź automatycznej wypłaty środków z rachunków VAT – przedstawiciele MF wskazali natomiast że urzędy skarbowe otrzymały wytyczne, żeby w miarę możliwości szybko dokonywać zwrotów;
 • [VAT] potencjalne zmiany w rozpoznawaniu WNT / import usług w ocenie MF uzależnione
  są od wyroku TSUE;
 • [VAT] obowiązkowy split payment nie zostanie zniesiony;
 • [VAT] nie będzie możliwości zmiany metody na kasową do rozliczeń podatku należnego;
 • [VAT] brak możliwości przyspieszenia zastosowania ulgi na złe długi;
 • [VAT] w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów na cele związane z Covid-19 – MF wskazało, że brak poboru VAT może budzić wątpliwości i ryzyko od strony szczelności systemu.

W sprawach prawnych powstałych w tych szczególnych okolicznościach prosimy o kontakt z help desk Covid-19 pod adresem covidhelpdesk@peterkapartners.com.  

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.