Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Politica de confidențialitate a PETERKA & PARTNERS

Birourile PETERKA & PARTNERS și societatea PETERKA & PARTNERS SERVICES s.r.o., cu sediul social în Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praga, Republica Cehă, număr de identificare 03079929 sunt operatori asociați de date cu caracter personal (denumite în continuare “PETERKA & PARTNERS”, “noi” și/sau “pe noi”).

Atunci când operăm și prelucrăm date cu caracter personal (“datele cu caracter personal”) aplicăm GDPR. După, caz, aplicăm și legislația națională aferentă, precum și regulile etice și profesionale legate de activitatea noastră în țările în care avem birouri.

Introducem datele de contact în bazele noastre de date pentru a putea să transmitem invitații la evenimentele noastre, newsletter-uri, alerte legislative și/sau alte informații. Considerăm că acestea sunt utile pentru aceștia și, de asemenea, mai utilizăm datele de contact pentru alte scopuri specificate mai jos.

Prezentăm mai jos informații pe scurt despre:

 • Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm;
 • Scopurile în care datele cu caracter personal sunt utilizate și temeiurile legale;
 • Persoanele care au acces la datele cu caracter personal;
 • Drepturile și garanțiile pe care le prezintă GDPR pentru persoanele vizate.

PETERKA & PARTNERS colectează următoarele date ale persoanelor vizate:

 • numele și prenumele;
 • titulatura;
 • funcția;
 • numărul(numerele) de telefon;
 • adresa (adresele) de e-mail;
 • alte date care pot fi necesare în anumite cazuri sau care pot fi relevante pentru furnizarea serviciilor juridice (de exemplu, adresă, data nașterii, informații necesare pentru respectarea obligațiilor legate de combaterea spălării banilor (naționalitate, numărul cărții de identitate și/sau al pașaportului, numărul cărții de rezidență, etc.) sau alte date pe care persoanele vizate optează să ni le pună la dispoziție.

Datele cu caracter personal sunt utilizate pentru:

 • furnizarea serviciilor juridice;
 • îndeplinirea obligațiilor legale în baza unor contracte sau altor acorduri și legi;
 • gestionarea și coordonarea relației noastre cu clienții, cu potențialii clienți și cu partenerii de afaceri;
 • furnizarea de răspunsuri la întrebările sau solicitările persoanelor vizate;
 • solicitarea de feedback cu privire la ofertele noastre și alte informații și comunicări, inclusiv legate de serviciile juridice pe care le furnizăm;
 • furnizarea de alerte legislative, broșuri, publicații ale PETERKA & PARTNERS, invitații la evenimentele noastre, precum și prezentarea de oferte speciale ale serviciilor noastre; și
 • pentru alte scopuri legitime ce țin de activitatea noastră, inclusiv dezvoltarea activităților derulate de noi, a relațiilor cu clienții, cu potențialii clienți, cu partenerii de afaceri și cu persoanele și entitățile care colaborează cu noi, furnizarea către clienți de informații despre serviciile noastre, protejarea intereselor birourilor noastre, protejarea intereselor clienților noștri, îndeplinirea obligațiilor pe care le avem în baza legilor aplicabile sau impuse de autoritățile competente, dacă acest lucru este întemeiat în baza legislației legate de exercitarea profesiei de avocat din țara în care ne desfășurăm activitatea.

În situația în care o persoană vizată refuză să ne pună la dispoziție toate sau numai unele dintre datele cu caracter personal necesare pentru scopurile prezentate mai sus, este posibil să nu mai fim în măsură să furnizăm serviciul respectiv (de exemplu, prestarea de consultanță cu caracter juridic) sau să ne îndeplinim obligațiile prevăzute de legea aplicabilă (de exemplu, oferirea posibilității pentru persoana vizată de a-și exercita drepturile în baza GDPR).

Prelucrăm date cu caracter personal în baza interesului legitim urmărit de către PETERKA & PARTNERS în vederea derulării activității noastre, executării unui contract la care persoana vizată este parte, pentru a lua măsuri, la solicitarea persoanei vizate anterior încheierii unui contract și/sau pentru respectarea obligațiilor legale ( de exemplu, îndeplinirea obligațiilor legate de combaterea spălării banilor, furnizarea de informații autorităților cu competențe de supraveghere, etc.). Prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal atunci când prelucrarea acestor date este necesară pentru introducerea de acțiuni în instanță, exercitarea sau susținerea pretențiilor cu caracter juridic (ale noastre sau ale clienților noștri). De obicei, nu prelucrăm date cu caracter personal cu privire la condamnări penale și infracțiuni; cu toate acestea, prelucrarea acestui tip de date poate fi necesară prin raportare la natura serviciilor juridice furnizate de noi. Acest tip de prelucrare ar fi justificat în conformitate cu legislația legată de exercitarea profesiei de avocat din țara în care ne desfășurăm activitatea. Cu toate că, de obicei, PETERKA & PARTNERS nu prelucrează date în baza consimțământului persoanei vizate, și acest temei juridic pentru prelucrarea de date cu caracter personal poate fi aplicabil, în anumite cazuri.

Obținem date cu caracter personal de la persoanele vizate sau de la alte persoane, inclusiv clienții, potențialii clienți, partenerii de afaceri, entitățile și persoanele care colaborează cu noi, angajații (din prezent sau trecut), precum și reprezentanții acestora sau alte persoane care acționează în numele acestora. De asemenea, mai obținem date cu caracter personal din surse accesibile în mod public sau de la autoritățile publice, atunci când furnizăm servicii juridice clienților noștri și când protejăm interesele acestora.

În general, PETERKA & PARTNERS stochează datele pe perioade nu mai lungi de 25 de ani, atunci când această perioadă poate fi justificată sau pentru o perioadă de timp mai scurtă, atunci când o impune legislația aplicabilă (de exemplu, biroul PETERKA & PARTNERS din Bulgaria stochează date cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor de combatere a spălării banilor pe o perioadă de 5 ani) sau atunci când interesul legal impune o perioadă mai scurtă. În cel din urmă caz, atunci când există un indiciu/ niște indicii legate de o acțiune/acțiuni în justiție sau de angajarea răspunderii, perioada va fi prelungită corespunzător. Atunci când prelucrarea are drept temei consimțământul persoanei vizate, datele cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât există consimțământ valabil pentru prelucrare.

Datele sunt accesibile acelor filiale ale PETERKA & PARTNERS, managementului acestora, angajaților și partenerilor contractuali ale acestora, care au nevoie de aceste date pentru îndeplinirea obligațiilor lor legale, pentru furnizarea serviciilor și/sau derularea activității acestora. Termenul “parteneri contractuali” înseamnă furnizori care, în baza acordurilor comerciale cu PETERKA & PARTNERS, iau parte la furnizarea de servicii juridice către clienții PETERKA & PARTNERS. De asemenea, termenul se referă și la furnizori de servicii în beneficiul PETERKA & PARTNERS sau al oricărei filiale a acesteia, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale și legale (cum ar fi, consultanți fiscali, contabili, furnizori de servicii IT, organizații prestatoare de servicii și toate celelalte entități din cadrul grupului PETERKA & PARTNERS).

În baza legislației aplicabile sau a solicitărilor din partea autorităților publice, datele pot fi accesibile și autorităților publice.

Contactând PETERKA & PARTNERS prin e-mail la adresa personalprivacy@peterkapartners.com, persoanele vizate își pot exercita următoarele drepturi prevăzute de GDPR, și anume:

 • solicitarea accesului la datele cu caracter personal ale acestora, ceea ce înseamnă că persoanele vizate au dreptul de a solicita informații legate de prelucrarea sau nu de către noi a datelor cu caracter personal ale acestora și au dreptul de a primi copii ale setului de date cu caracter personal. Cu toate acestea, există anumite excepții, aceasta însemnând că este posibil ca persoanele vizate să nu primească întotdeauna toate informațiile pe care le prelucrăm;
 • solicitarea rectificării datelor cu caracter personal ale acestora dacă persoanele vizate consideră că datele cu caracter personal nu sunt corecte sau sunt incomplete;
 • solicitarea ștergerii datelor cu caracter personal ale acestora din baza noastră de date în anumite situații (de exemplu, când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile prezentate, datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod nelegal, etc.). Nu putem șterge date cu caracter personal pe care suntem obligați să le păstrăm;
 • anularea (retragerea) consimțământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării în baza consimțământului dat înainte de retragere;
 • solicitarea restricționării prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora, ceea ce înseamnă că persoanele vizate pot limita modul în care noi utilizăm datele cu caracter personal ale acestora, dacă persoana vizată are dubii legate de acuratețea datelor cu caracter personal sau legate de modul în care datele cu caracter personal sunt utilizate. Totuși, vom mai putea utiliza date restricționate în anumite situații (de exemplu, datele cu caracter personal necesare pentru acțiuni în justiție sau necesare pentru protejarea drepturilor altei persoane vizate);
 • solicitarea transferului datelor cu caracter personal ale acestora la un alt operator, atunci când datele cu caracter personal au fost puse la dispoziție de către persoana vizată, iar datele cu caracter personal sunt păstrate electronic;
 • opoziția la prelucrarea datelor cu caracter personal, caz în care vom înceta să mai utilizăm datele cu caracter personal în acel scop, cu excepția cazului în care rațiuni juridice superioare ne permit acest lucru. Persoanele vizate au întotdeauna dreptul de a se opune prelucrării datelor lor cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

În situația în care, la solicitarea unei persoane vizate, ștergem datele cu caracter personal ale acesteia, vom păstra numai informațiile care pot fi necesare pentru protejarea intereselor noastre legitime, astfel cum acestea sunt definite mai sus, sau necesare la autoritățile publice.

În situația în care ni se cere să transferăm datele altui operator, să rectificăm datele sau să permitem accesul la datele cu caracter personal, putem să solicităm mai întâi informații suplimentare, pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

Păstrăm confidențialitatea datelor și informațiilor puse la dispoziție, în special în conformitate cu legislația aplicabilă profesiei de avocat din țările în care se află birourile noastre, cu Codul nostru de Etică, și cu raporturile contractuale. Nu comercializăm date, și nici nu le punem la dispoziția terților pe baze comerciale.

Datele cu caracter personal pot fi transferate către țări terțe, unde se află birouri ale PETERKA & PARTNERS. În aceste cazuri, transferul va fi sub rezerva unor garanții adecvate (de exemplu, clauze contractuale standard).

Am implementat măsuri organizaționale, administrative, tehnice și fizice pentru a preveni ca datele cu caracter personal să fie dezvăluite terților, de exemplu, utilizarea de nume de utilizator și parole pentru a proteja datele stocate în format electronic, și împiedicarea accesului neautorizat la dispozitivele pe care se află datele, prin depozitarea datelor în dulapuri încuiate, care pot fi accesate numai de către persoane autorizate.

În situația în care, în opinia unei persoane vizate, drepturile acesteia legate de protecția datelor sale cu caracter personal au fost încălcate, aceasta poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere din țara sa din domeniul protecției datelor cu caracter personal. O listă a autorităților competente în domeniul protecției datelor cu caracter personal din UE este disponibilă la următorul link. De asemenea, persoanele vizate pot opta să se adreseze instanței și să își pună în aplicare drepturile acestora legate de protecția datelor cu caracter personal printr-o acțiune în justiție.

Puteți să ne adresați orice întrebări doriți legate de Politica noastră de Confidențialitate, contactându-ne la adresa de email personalprivacy@peterkapartners.com.

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.

Web stranica PETERKA & PARTNERS odvjetničko društvo d.o.o.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, telefon: +385 99 4585181 / haramija@peterkapartners.hr
OIB: 61481916494, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081482808,
direktor: Ondřej Peterka,
temeljni kapital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fiksni tečaj konverzije 7,53450; uplaćen u cijelosti),
IBAN: HR3523600001103046783, otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
je u izradi

 

Website of PETERKA & PARTNERS law firm Ltd.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, tel. contact: +385 994585181 / haramija@peterkapartners.hr
PIN: 61481916494, registered in Commercial Register of Commercial Court in Zagreb under MBS: 081482808,
director: Ondřej Peterka,
shared capital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fixed conversation rate 7,53450; paid in full),
IBAN: HR3523600001103046783, opened at Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
is under construction