Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Політика захисту персональних даних PETERKA & PARTNERS

Офіси PETERKA & PARTNERS та компанія PETERKA & PARTNERS SERVICES s.r.o., зареєстрована за адресою Карлово наместі 671/24, 110 00 Прага, Чеська Республіка, ідентифікаційний номер 03079929, спільно є володільцями персональних даних (надалі разом іменуються «PETERKA & PARTNERS», «ми» та/або «нас»).

Протягом володіння персональними даними («персональні дані») та їх обробки ми застосовуємо Загальний регламент захисту даних («GDPR»). В залежності від обставин, ми також застосовуємо пов’язане національне законодавство та професійні й етичні правила, що стосуються нашої діяльності в країнах, де розташовані наші офіси.

Ми включаємо контакти в нашу базу даних для того, щоб надсилати їм запрошення на наші заходи, інформаційні розсилки, листи про зміни в законодавстві та/або іншу інформацію. Ми вважаємо це корисним для них та використовуємо контакти для інших цілей, визначених нижче.

Нижче коротка інформація про:

 • персональні дані, які ми збираємо;
 • мету, з якою персональні дані використовуються та правова основа для їх використання;
 • осіб, що мають доступ до персональних даних;
 • права та гарантії, які надаються суб’єктам персональних даних відповідно до GDPR.

ПЕТЕРКА ТА ПАРТНЕРИ збирає наступні дані суб’єктів персональних даних:

 • ім’я та прізвище;
 • звання;
 • посада;
 • номер(и) телефону;
 • адреса(и) електронної пошти;
 • іншу інформацію, що може бути необхідною у певних випадках або стосуватися надання юридичних послуг (наприклад, адреса, дата народження, інформація, необхідна для дотримання обов’язку протидії легалізації та відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом (громадянство, номер ID картки та/або паспорта, посвідки на проживання тощо) або іншу інформацію, яку нам надають суб’єкти персональних даних.

Персональні дані використовуються для:

 • надання юридичних послуг;
 • виконання юридичних обов’язків, що витікають з договорів або інших домовленостей та законів;
 • надання управління та координації наших відносин з клієнтами, потенційними клієнтами та бізнес партнерами;
 • відповідей на питання та запити суб’єктів персональних даних;
 • отримання відгуків про наші пропозиції та іншої інформації чи комунікації, в тому числі з приводу юридичних послуг, які ми надаємо;
 • надання PETERKA & PARTNERS листів про зміни в законодавстві, брошур, публікацій, запрошень на наші заходи, а також оголошення особливих пропозицій про надання послуг; та;
 • для інших законних ділових цілей, включаючи розвиток нашої економічної діяльності, відносини з нашими клієнтами, потенційними клієнтами, бізнес партнерами, фізичними та юридичними особами, що з нами співпрацюють, надання клієнтам інформації про наші послуги, захист інтересів наших офісів, захист інтересів наших клієнтів, виконання зобов’язань, покладених на нас застосовним законодавством або органами влади, якщо це необхідно відповідно до законів про здійснення юридичної діяльності тієї країни, де ми здійснюємо діяльність.

Якщо суб’єкт персональних даних відмовляється надати нам будь-які або всі персональні дані, необхідні для цілей, визначених вище, це може унеможливити надання нами відповідної послуги (наприклад, надати юридичну консультацію) або дотриматися вимог застосовного закону (наприклад, надати можливість суб’єкту персональних даних здійснювати його/її права відповідно до GDPR).

Ми обробляємо персональні дані відповідно до законних інтересів, які переслідує PETERKA & PARTNERS для здійснення своєї діяльності, дотримання договорів, стороною яких є суб’єкт персональних даних, з метою вжиття певних заходів на запит суб’єкта персональних даних до укладення договору та/або дотримання юридичних обов’язків (наприклад, обов’язку протидії легалізації та відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, надання інформації контролюючим органам, тощо). Ми обробляємо особливі категорії персональних даних, коли обробка таких даних є необхідною для подання, ведення справи та захисту в ході судових спорів (наших чи наших клієнтів). Зазвичай ми не обробляємо персональні дані, пов'язані з судимостями та злочинами; однак, така обробка може бути необхідною у зв’язку з характером юридичних послуг, що нами надаються. Така обробка буде обґрунтованою відповідно до законів про здійснення юридичної діяльності країни, де ми здійснюємо діяльність. Хоча PETERKA & PARTNERS зазвичай не обробляє дані на підставі згоди суб'єкта персональних даних, ця юридична підстава для обробки даних може також застосовуватися в певних випадках.

Ми отримуємо персональні дані безпосередньо від суб’єктів персональних даних, або від інших осіб, включаючи наших (поточних або колишніх) клієнтів, потенційних клієнтів, бізнес партнерів, юридичних осіб, що з нами співпрацюють, та фізичних осіб, працівників, так само як і від їх представників, або осіб, які діють від їх імені. Ми також отримуємо персональні дані із загальнодоступних джерел або від органів влади під час надання юридичних послуг нашим клієнтам та захисту їх інтересів.

PETERKA & PARTNERS зберігає дані загалом не більше 25 років, коли такий період виправданий, або протягом коротшого періоду, коли це вимагається чинним законодавством (наприклад, офіс PETERKA & PARTNERS в Болгарії зберігає персональні дані, оброблені для дотримання обов’язку протидії легалізації та відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, протягом 5 років) або коли законний інтерес вимагає більш короткого періоду. У останньому випадку, коли наявна вказівка (-и) на існування потенційного правового спору (претензії) або відповідальності, період буде відповідно продовжено. У випадку, якщо обробка базується на згоді суб'єкта даних, дані зберігатимуться до тих пір, поки буде дійсною така згода на обробку.

Персональні дані доступні для тих офісів «PETERKA & PARTNERS», їх керівництва, працівників та договірних сторін, яким вони необхідні для виконання зобов’язань, надання послуг та / або для здійснення економічної діяльності. Термін «договірна сторона» означає постачальників, які на підставі комерційних домовленостей з PETERKA & PARTNERS беруть участь у наданні юридичних послуг клієнтам PETERKA & PARTNERS. Цей Термін також включає постачальників послуг для PETERKA & PARTNERS або будь-якого нашого офісу з метою виконання нами договірних та юридичних зобов’язань (таких як податкові радники, бухгалтери, постачальники послуг IT, обслуговуючі організації та усі інші компанії групи PETERKA & PARTNERS).

На підставі застосовного законодавства або запитів органів державної влади дані можуть бути також надані державним органам.

Шляхом надсилання повідомлення на наступну електронну пошту personalprivacy@peterkapartners.com суб’єкти персональних даних можуть здійснити наступні свої права, передбачені GDPR, а саме:

 • отримати доступ до своїх персональних даних, що означає, що суб’єкти персональних даних мають право запитувати інформацію щодо факту обробки їх персональних даних та отримувати копії своїх персональних даних. Однак існують певні обмеження, внаслідок яких суб’єкти персональних даних не завжди можуть отримувати всю інформацію, яку ми обробляємо;
 • вимагати виправлення своїх персональних даних, якщо суб’єкти персональних даних вважають, що їх дані є не коректними чи неповними;
 • вимагати видалення їх персональних даних з нашої бази даних у певних випадках (наприклад, коли персональні дані більше не є необхідними для заявлених цілей, персональні дані оброблювалися не законно, тощо). Ми не можемо видалити персональні дані, які ми зобов’язані зберігати відповідно до законодавства;
 • скасовувати (відкликати) їх згоду на обробку персональних даних. Це не впливатиме на законність обробки, яка здійснювалася на підставі їх згоди до моменту її відкликання;
 • обмежувати обробку їх персональних даних, що означає, що суб’єкти персональних даних можуть обмежити способи використання нами їх персональних даних, якщо суб’єкт персональних даних занепокоєний достовірністю персональних даних або способом, яким вони використовуються. Незважаючи на зазначене, ми можемо використовувати обмежені персональні дані у певних випадках (наприклад, персональні дані, необхідні для подання судових позовів чи з метою захисту прав іншого суб’єкта персональних даних);
 • просити передати їх персональні дані іншому володільцю, у випадку якщо персональні дані були надані суб’єктом персональних даних та зберігаються в електронному вигляді;
 • заперечувати проти обробки їх персональних даних, внаслідок чого ми припинимо використовувати їх персональні дані з певною метою, якщо тільки ми не матимемо переважних законних підстав на це. Суб’єкти персональних даних завжди можуть оскаржити використання їх персональних даних безпосередньо у маркетингових цілях.

Якщо ми на прохання суб'єкта персональних даних видаляємо його/її персональні дані з нашої бази даних, ми збережемо тільки інформацію, яка може бути необхідною для захисту наших законних інтересів, як визначено вище, або для державних органів.

Якщо до нас звертаються з проханням передати дані іншому володільцю, виправити дані або надати доступ до персональних даних, ми можемо спершу запитати додаткову інформацію для встановлення особистості суб’єкта персональних даних.

Ми зберігаємо конфіденційність даних та інформації, зокрема, відповідно до законів, що регулюють здійснення юридичної діяльності у країнах, де розташовані наші офіси, нашого Кодексу етики та договірних зобов’язань. Ми не продаємо дані та не робимо їх доступними з комерційною метою для будь-якої третьої сторони.

Персональні дані можуть бути передані до третіх країн, де розташовані офіси PETERKA & PARTNERS. У таких випадках передача буде здійснюватися за наявності належних гарантій (наприклад, стандартних договірних положень).

Ми запровадили організаційні, адміністративні, технічні та фізичні заходи для захисту даних від розкриття третім особам, такі як використання імен користувачів і паролів для захисту персональних даних, що зберігаються в електронній формі та запобігання несанкціонованому доступу до носіїв даних шляхом їх зберігання у зачинених сейфах, доступ до яких мають тільки уповноважені особи.

Якщо суб'єкти персональних даних вважають, що їхні права, пов'язані з захистом їхніх персональних даних, були порушені, вони можуть подати скаргу до уповноваженого органу із захисту персональних даних відповідної країни. Список уповноважених органів із захисту даних ЄС доступний за наступним посиланням. Суб'єкти персональних даних можуть обрати судовий порядок захисту своїх прав, пов'язаних із захистом даних, шляхом подання відповідного позову до суду.

Ви маєте змогу надсилати будь-які запитання щодо нашої Політики захисту персональних даних, які Вас цікавлять, на наступну електронну скриньку personalprivacy@peterkapartners.com

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.

Web stranica PETERKA & PARTNERS odvjetničko društvo d.o.o.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, telefon: +385 99 4585181 / haramija@peterkapartners.hr
OIB: 61481916494, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081482808,
direktor: Ondřej Peterka,
temeljni kapital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fiksni tečaj konverzije 7,53450; uplaćen u cijelosti),
IBAN: HR3523600001103046783, otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
je u izradi

 

Website of PETERKA & PARTNERS law firm Ltd.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, tel. contact: +385 994585181 / haramija@peterkapartners.hr
PIN: 61481916494, registered in Commercial Register of Commercial Court in Zagreb under MBS: 081482808,
director: Ondřej Peterka,
shared capital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fixed conversation rate 7,53450; paid in full),
IBAN: HR3523600001103046783, opened at Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
is under construction